Aanmelding

Aanmelding bij Sarya kan door middel van een verwijsbrief van een officieel erkende verwijzer, zoals bijvoorbeeld de huisarts, psychiater, SEH of een Arbo-arts wanneer er sprake lijkt te zijn van psychische en/of psychiatrische problematiek. Voor aanmelding en het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact opnemen metAi??Sarya.

Naar het intakegesprek neemt u mee:Ai??Verwijsbrief huisarts of andere erkende verwijzers –Ai??Download hier verwijsbriefAi??Geldig identiteitsbewijs Geldige zorgpas

Intake

De patiAi??nt wordt zo spoedig mogelijk ingepland voor een intakegesprek. De intaker bespreekt de nieuwe aanmelding in het multidisciplinair overleg (MDO). Hierin wordt bepaald of de patiAi??nt voldoet aan de toelatingscriteria.

De intaker stelt een voorlopige diagnose. Samen met de patiAi??nt inventariseert hij de hulpvragen en behandeldoelen. De intaker maakt het indicatieverslag en stelt de behandelovereenkomst op met daarin verwerkt de hulpvragen en de behandeldoelen. De PatiAi??nt wordt zo spoedig mogelijk bij de psychiater opgeroepen om de diagnose te onderzoeken en/of bij te stellen, zo nodig wordt medicatie voorgeschreven. De PatiAi??nt krijgt een behandelaar toegewezen. De behandelaar stelt, samen met de cliAi??nt, een WGBO-behandelplan op.

Toelatingscriteria

PatiAi??nt past binnen de doelstelling en doelgroep van Sarya. PatiAi??nt heeft een verwijzing via de huisarts of via een gespecialiseerde instelling. PatiAi??nt werkt actief mee aan de behandeling. patiAi??nt heeft een geldige zorgverzekering of is PatiAi??nte particulier aangemeld.

Uitsluitingscriteria

Exclusiecriteria zijn primaire verslavingsproblemen en acute crisissituaties waarbij opname nodig is. In dit geval zal de patiAi??nt worden doorverwezen naar instellingen die wel gespecialiseerd zijn in deze klachten.