Aanmelding

Aanmelding bij Sarya kan door middel van een verwijsbrief van een officieel erkende verwijzer, zoals bijvoorbeeld de huisarts, psychiater, SEH of een Arbo-arts wanneer er sprake lijkt te zijn van psychische en/of psychiatrische problematiek. Voor aanmelding en het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact opnemen metA�Sarya.

Naar het intakegesprek neemt u mee:A�Verwijsbrief huisarts of andere erkende verwijzers –A�Download hier verwijsbriefA�Geldig identiteitsbewijs Geldige zorgpas

Intake

De patiA�nt wordt zo spoedig mogelijk ingepland voor een intakegesprek. De intaker bespreekt de nieuwe aanmelding in het multidisciplinair overleg (MDO). Hierin wordt bepaald of de patiA�nt voldoet aan de toelatingscriteria.

De intaker stelt een voorlopige diagnose. Samen met de patiA�nt inventariseert hij de hulpvragen en behandeldoelen. De intaker maakt het indicatieverslag en stelt de behandelovereenkomst op met daarin verwerkt de hulpvragen en de behandeldoelen. De PatiA�nt wordt zo spoedig mogelijk bij de psychiater opgeroepen om de diagnose te onderzoeken en/of bij te stellen, zo nodig wordt medicatie voorgeschreven. De PatiA�nt krijgt een behandelaar toegewezen. De behandelaar stelt, samen met de cliA�nt, een WGBO-behandelplan op.

Toelatingscriteria

PatiA�nt past binnen de doelstelling en doelgroep van Sarya. PatiA�nt heeft een verwijzing via de huisarts of via een gespecialiseerde instelling. PatiA�nt werkt actief mee aan de behandeling. patiA�nt heeft een geldige zorgverzekering of is PatiA�nte particulier aangemeld.

Uitsluitingscriteria

Exclusiecriteria zijn primaire verslavingsproblemen en acute crisissituaties waarbij opname nodig is. In dit geval zal de patiA�nt worden doorverwezen naar instellingen die wel gespecialiseerd zijn in deze klachten.