Aanmelding

Aanmelding bij Sarya kan door middel van een verwijsbrief van een officieel erkende verwijzer, zoals bijvoorbeeld de huisarts, psychiater, SEH of een Arbo-arts wanneer er sprake lijkt te zijn van psychische en/of psychiatrische problematiek. Voor aanmelding en het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met Sarya.

Naar het intakegesprek neemt u mee: een geldige identiteitsbewijs, een geldige zorgpas en indien van toepassing een medicatielijst.

Aanmeldformulier

Intake

De patiënt wordt zo spoedig mogelijk ingepland voor een intakegesprek. De intaker bespreekt de nieuwe aanmelding in het multidisciplinair overleg (MDO). Hierin wordt bepaald of de patiënt voldoet aan de toelatingscriteria.

De intaker stelt een voorlopige diagnose. Samen met de patiënt inventariseert hij de hulpvragen en behandeldoelen. De intaker maakt het indicatieverslag en stelt het behandelplan op met daarin verwerkt de hulpvragen en de behandeldoelen. De Patiënt wordt zo spoedig mogelijk bij de psychiater opgeroepen om de diagnose te onderzoeken en/of bij te stellen, zo nodig wordt medicatie voorgeschreven. De patiënt krijgt een behandelaar toegewezen. De behandelaar stelt, samen met de patiënt, een behandelplan op.

Toelatingscriteria

Patiënt past binnen de doelstelling en doelgroep van Sarya. Patiënt heeft een verwijzing via de huisarts of via een gespecialiseerde instelling. Patiënt werkt actief mee aan de behandeling. Patiënt heeft een geldige zorgverzekering.

Uitsluitingscriteria

Exclusiecriteria zijn primaire verslavingsproblemen en crisisgevoelige patiënten. In dit geval zal de patiënt worden doorverwezen naar instellingen die wel gespecialiseerd zijn in deze klachten.