Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Sarya. Haar leden worden vanaf het begin actief betrokken bij alle zaken die binnen de instelling spelen. Haar adviezen vormen een belangrijk onderdeel binnen het te voeren beleid en geven een impuls tot nieuwe ontwikkelingen. De cliëntenraad krijgt de informatie die nodig is om haar taken goed uit te kunnen voeren..

Zij adviseert het bestuur.
Zij wordt betrokken bij nieuwe initiatieven en/of veranderingen binnen Sarya.
Zij helpt cliënten bij het invullen van vragenlijsten ten behoeve van kwaliteitsonderzoek.
Zij geeft wensen tot verandering van cliënten door aan het bestuur.

Klachtencommissie

Uw wensen staan centraal voor de medewerkers van Sarya en wij proberen ons werk daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dat bespreken met de medewerker over wiens werk u ontevreden bent. Komt u er samen niet uit, dan neemt u contact op met de leidinggevende van de medewerker. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Sarya onafhankelijke Klachtencommissie.

Sarya Klachtencommissie

T.a.v. mevr. mr. O. Sarac (voorzitter)
Claes de Vrieselaan 86
3021 JT Rotterdam

Meer weten?

U kunt de klachtenregeling opvragen door een e-mail te sturen naar info@stichtingsarya.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Sarya. Het heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. Voor het uitvoeren van deze taak verschaft de Raad van Bestuur hen tijdig de noodzakelijke gegevens.

De Raad van Toezicht van Sarya bestaat uit;

Joyce Zwart -Verbeek
Petra van Sabben