Behandelaanbod

De behandeling bij Stichting Sarya bestaat uit verschillende gesprekken en behandeltechnieken die we samen met u bepalen en vastleggen in het behandelplan. De behandeling vindt bij voorkeur face-to-face plaats maar kan ook worden ondersteund door telefonische behandelingen, eHealth behandelingen en/of groepsbehandeling.

De keuze voor een (combinatie van) behandeltechnieken wordt in overleg met u bepaald waarbij rekening wordt gehouden met eventueel eerder behaalde behandelresultaten en behandelgeschiedenis, andere beoogde effecten, (verwachte) bijwerkingen en interacties.

Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd.

Let op: Stichting Sarya verstrekt geen geneeskundige verklaring dan wel verklaringen voor materiële of juridische doeleinden.

De meest gebruikte behandeltechnieken en hun doel zijn:

Behandeltechnieken Doel
Activering/dagstructurering Hulp bij een goede dagstructuur met aandacht voor eten, bewegen en slapen
Cognitieve GedragsTherapie (CGT) Uitleg krijgen over onze gedachtes en samen zoeken naar denkfouten of gedachten die leiden tot psychische problemen
Dialectische gedragstherapie Aanleren van verschillende vaardigheden om zo goed mogelijk op problemen te reageren en te leren omgaan met crisissen.
Emotieregulatie Het leren omgaan met (heftige) emoties
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Een techniek die helpt met het verwerken van nare herinneringen of gebeurtenissen, door de emotionele lading te verminderen.
Farmacotherapie Symptoomvermindering en ondersteuning van de therapeutische behandeling met medicatie
Groepstraining Empowerment Eigen kracht hervinden
Imaginaire Exposure Een techniek die helpt met het verwerken van nare herinneringen of gebeurtenissen, door samen veilig blootgesteld te worden aan de herinnering of gebeurtenis.
Individuele psychotherapie Effectieve gespreksbehandelmethode die psychische klachten vermindert of beter hanteerbaar maakt.
Psycho-educatie Uitleg krijgen en leren snappen waar de klachten vandaan komen en hoe je hiermee om kan gaan
Schematherapie Herkennen van oude disfunctionele schema's, nare gevoelens en (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen
Somatic experience/lichaamsgerichte traumatherapie Het bemerken van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen en daarmee het trauma te helen
Somatische screening Beeld krijgen van de lichamelijke gezondheid, leefstijl en eventuele bijwerkingen van medicatie
Steunende en structurerende gesprekken Steun en hulp krijgen om een gezondere leefstijl te krijgen
Scroll naar boven