Over Sarya

Stichting Sarya

Stichting Sarya is een cultuur-sensitieve instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die basis en gespecialiseerde GGZ behandelingen biedt aan volwassenen met psychische en/of psychiatrische problematiek.

Stichting Sarya is gevestigd op het Eudokiaplein in Rotterdam en onderscheid zich door haar laagdrempelige cultuursensitieve benadering en aanpak van psychische en/ of psychiatrische problematiek. Het multidisciplinaire team bestaat uit diverse professionals met verschillende culturele achtergronden en specialismen, zoals psychiaters, GZ-psychologen, Verpleegkundig Specialist, basisarts, (basis)psychologen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, GGZ-agoog/systeemtherapeut.

Missie

Het bieden van laagdrempelige GGZ behandelingen waarbij de patiënt en zijn/haar beleving centraal staan met als doel samen met de patiënt te werken aan zijn/haar psychische gezondheid.

Visie

Stichting Sarya gelooft in een multidisciplinaire aanpak en is ervan overtuigd dat een kwalitatief goed netwerk van professionals een belangrijke factor is voor het aanbieden en verlenen van doelmatige GGZ behandelingen.

Elk individu heeft recht op de juiste GGZ behandeling, ongeacht zijn/haar geloof, overtuiging, ras, seksuele geaardheid en etniciteit.  Waar voorheen de behandeling van psychiatrische symptomen als enige doel fungeerde is nu en in de toekomst het individuele herstel van de patiënt van belang.

Wij werken aan psychische gezondheid waarbij de patiënt in staat is om te kunnen gaan met zijn/haar eigen mogelijkheden, gedachten, emoties en omgeving. Dit proces optimaliseert de regie over het eigen bestaan en zorgt uiteindelijk voor maatschappelijke participatie en re-integratie; autonomie en zelfregie van patiënten en hun naasten.

Kernwaarden

Toegankelijkheid en wederzijds respect

Wij zijn op een laagdrempelige manier toegankelijk en tonen respect voor de patiënt, zijn of haar geloof, overtuiging, ras, seksuele geaardheid en etniciteit.

Empathie en barmhartigheid

Wij tonen empathie bij de belevingswereld van de patiënt, hebben aandacht voor het individu, handelen assertief, denken mee en creëren wederzijdse input.

Innovatief en omgevingsbewust

Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in zijn of haar doelen.

Scroll naar top