Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Stichting Sarya en ziet toe op de kwaliteit van de hulpverlening. Haar leden worden vanaf het begin actief betrokken bij alle zaken die binnen Stichting Sarya spelen. De adviezen van de cliëntenraad vormen een belangrijk onderdeel binnen het te voeren beleid en geven een impuls tot nieuwe ontwikkelingen.

De cliëntenraad:

  • Ziet, voelt, proeft en ervaart de organisatie van Stichting Sarya en geeft wensen tot verandering van cliënten door aan de bestuurder.
  • Wordt betrokken bij nieuwe initiatieven en/of veranderingen binnen Stichting Sarya.
  • Vertaalt de wensen en behoeften van mensen die behandeling krijgen naar het gemeenschappelijk belang en neemt deze mee naar het overleg met de bestuurder.
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd de bestuurder van Stichting Sarya met als doel de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren.
Scroll naar boven