Intakeproces

De kwaliteit van de intake acht Stichting Sarya van groot belang en wordt zorgvuldig gepland.
Voordat de intake plaatsvindt, wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Neem altijd naar uw eerste intake afspraak de volgende documenten mee:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verzekeringspas
  • Medicatielijst indien u medicatie gebruikt

Vervolgens vindt een intake bij de regiebehandelaar plaats. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk. In het adviesgesprek, wordt samen met u het behandelplan opgesteld.
Er vindt altijd een Multidisciplinaire Overleg (MDO) plaats. Indien u akkoord bent met het behandelplan, kan de behandeling starten.

Scroll naar top