Intakeproces

De kwaliteit van de intake acht Stichting Sarya van groot belang en wordt zorgvuldig gepland. De eerste intake afspraak wordt verricht door een psycholoog, GGZ-agoog of SPV. Neem altijd naar uw eerste intake afspraak de volgende documenten mee:

  • Geldige legitimatiebewijs
  • Verzekeringspas
  • Medicatielijst indien u medicatie gebruikt

Vervolgens vind een intake bij de regiebehandelaar plaats. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk. In het Multidisciplinaire Overleg (MDO) wordt uw voorstel behandelplan besproken, dat vervolgens in een adviesgesprek met u wordt doorgenomen. Indien u akkoord bent, kan de behandeling starten.

Scroll naar top