Uitsluitingscriteria

Er zijn gevallen dat binnen Stichting Sarya niet de juiste zorg geboden kan worden.

Wij behandelen geen patiënten die:

  • Jonger zijn dan 18 jaar
  • Een ernstig psychiatrische aandoening hebben
  • Waarbij een verslaving op de voorgrond staat
  • Crisisgevoelig zijn
  • Met ernstig suïcidaal gedrag
  • Die bekend zijn bij de reclassering
  • Een ernstig verstandelijke beperking hebben
  • Die verzekerd zijn bij een van de zorgverzekeraars waarmee Stichting Sarya geen contract heeft (zie Kosten envergoeding)
Scroll naar top