Uitsluitingscriteria

Er zijn gevallen dat binnen Stichting Sarya niet de juiste zorg geboden kan worden.

Wij behandelen geen patiënten die:

 • Jonger zijn dan 18 jaar
 • Een ernstig psychiatrische aandoening hebben
 • Waarbij een verslaving op de voorgrond staat
 • Crisisgevoelig zijn
 • Met ernstig suïcidaal gedrag
 • Die bekend zijn bij de reclassering
 • Een ernstig verstandelijke beperking hebben
 • (Vermoeden van) dementie
 • Verzekerd zijn bij een van de zorgverzekeraars waarmee Stichting Sarya geen contract heeft (zie Kosten en vergoeding)
 • Niet willen dat de huisarts geïnformeerd wordt
 • Niet voor hun afspraken naar onze locatie kunnen komen.
Scroll naar top