Uitsluitingscriteria

Er zijn gevallen dat binnen Stichting Sarya niet de juiste zorg geboden kan worden. De uitsluitingscriteria zijn:

 • Primaire verslavingsproblematiek,
 • EPA patiënten,
 • Crisisgevoelige patiënten,
 • Jeugd en reclassering
 • Ernstige verstandelijke beperking
 • (Vermoeden van) dementie
 • Patiënten die verzekerd zijn bij een van de zorgverzekeraars waarmee Stichting Sarya geen contracten heeft
 • Patiënten die niet willen dat de huisarts geïnformeerd wordt
 • Patiënten die niet naar de locatie kunnen komen.

In dit geval zal de patiënt worden terugverwezen naar verwijzende instantie.

Hiernaast is er een lijst van klachten/ diagnoses die de basisverzekering niet vergoed. Patiënten met dergelijke problemen kunnen dus niet door Stichting Sarya in behandeling worden genomen.

Behandelingen die de basisverzekering niet vergoed zijn:

 • psychische klachten als u nog geen psychische stoornis heeft
 • problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid
 • relatieproblemen
 • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem,
 • identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem
 • aanpassingsstoornissen
 • verstandelijke beperking
 • slaapstoornissen
 • premenstruele stemmingsstoornis
 • communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
  leerstoornissen, bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie
 • een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk helpt niet genoeg of wanneer u bang bent voor bv. Bloed of injecties
  verzamelstoornis, behalve als deze heel ernstig is
 • lichte, eetbuistoornis
 • huidpulkstoornis, behalve als er ernstige lichamelijke complicaties zijn
 • seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen
 • verslaving aan nicotine, bijvoorbeeld aan sigaretten
 • beperkte neurocognitieve stoornis
Scroll naar top