Uitsluitingscriteria

Er zijn gevallen dat binnen Stichting Sarya niet de juiste zorg geboden kan worden. De uitsluitingscriteria zijn:

 • Primaire verslavingsproblematiek,
 • EPA patiënten,
 • Crisisgevoelige patiënten,
 • Jeugd en reclassering
 • Ernstige verstandelijke beperking
 • (Vermoeden van) dementie
 • Patiënten die verzekerd zijn bij een van de zorgverzekeraars waarmee Stichting Sarya geen contracten heeft.

In dit geval zal de patiënt worden terugverwezen naar verwijzende instantie.

Hiernaast is er een lijst van klachten/ diagnoses die de basisverzekering niet vergoed. Patiënten met dergelijke problemen kunnen dus niet door Stichting Sarya in behandeling worden genomen.

Behandelingen die de basisverzekering niet vergoed zijn:

 • psychische klachten als u nog geen psychische stoornis heeft
 • problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid
 • relatieproblemen
 • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem,
 • identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem
 • aanpassingsstoornissen
 • verstandelijke beperking
 • slaapstoornissen
 • premenstruele stemmingsstoornis
 • communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
  leerstoornissen, bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie
 • een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk helpt niet genoeg of wanneer u bang bent voor bv. Bloed of injecties
  verzamelstoornis, behalve als deze heel ernstig is
 • lichte, eetbuistoornis
 • huidpulkstoornis, behalve als er ernstige lichamelijke complicaties zijn
 • seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen
 • verslaving aan nicotine, bijvoorbeeld aan sigaretten
 • beperkte neurocognitieve stoornis
Scroll naar top