Kosten en vergoeding

Uw behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering.

Stichting Sarya heeft voor 2020 overeenkomsten met alle zorgverzekeraars die behoren tot Achmea, DSW of VGZ

Bent u elders verzekerd dan kunnen wij u op dit moment helaas niet in zorg nemen. Wij doen ons uiterste best met alle zorgverzekeraars contracten af te sluiten.

Als u bij Stichting Sarya in behandeling komt, wordt er voor de Specialistische GGZ een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) geopend. Voor de Basis GGZ is dat een Basis GGZ traject.

Een DBC of Basis GGZ traject mag maximaal 365 dagen duren. Het geleverde traject wordt na afsluiten rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekeraar waar u bij start van de behandeling verzekerd was. Zet de behandeling voort, dan openen wij een (vervolg)DBC voor u.

Eigen risico

Voor iedereen geldt het verplichte eigen risico van € 385,- Dit kan anders zijn als u in de bijstand zit en de gemeente voor u een polis heeft afgesloten. Naast het verplichte eigen risico bestaat er ook een vrijwillig eigen risico. Dit komt dus bovenop de € 385,- . Uw zorgpremie gaat dan omlaag maar u moet wel meer betalen als u zorg nodig heeft.

Over precieze vergoedingen van zorg of het eigen risico in uw situatie, raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Stichting Sarya vraagt geen eigen bijdrage.

Niet verschijnen op een afspraak

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dient u minstens 24 uur van tevoren af te zeggen
Voor het niet op tijd afbellen stuurt Stichting Sarya een factuur:

€ 90,- bij niet verschijnen voor een psychiatrisch of psychodiagnostisch onderzoek
€ 45,- bij niet verschijnen op een reguliere afspraak

Dit geldt ook als u vanwege ziekte niet op de afspraak kunt komen. In specifieke gevallen kan hier een uitzondering op worden gemaakt

No show beleid

Als u zonder bericht niet op uw afspraak komt dan neemt de behandelaar telefonisch contact met u op. Als de behandelaar u niet kan bereiken, krijgt u schriftelijk bericht om binnen twee weken te reageren. Indien u niet reageert, twee maal niet op een afspraak verschijnt of indien u twee maal binnen 24 uur afbelt, zal de behandeling worden gestopt en wordt uw dossier gesloten.

Scroll naar top