Kosten en vergoeding

Uw behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering.
Stichting Sarya heeft voor 2024 overeenkomsten met alle zorgverzekeraars die behoren tot Achmea, Aevitae, CZ, DSW of VGZ.
Bent u elders verzekerd dan kunnen wij u op dit moment helaas niet in zorg nemen. Wij doen ons uiterste best met alle zorgverzekeraars contracten af te sluiten.

Zorgprestatiemodel
Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging voor de GGZ. Maandelijks wordt ieder contact met uw behandela(a)r(en) bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Op deze manier is voor u veel sneller inzichtelijk welke rekening door ons bij uw zorgverzekeraar is ingediend.
Indien u aanvullende vragen heeft wat het zorgprestatiemodel verder voor u betekent, raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Voor iedereen geldt het verplichte eigen risico van € 385,- Dit kan anders zijn als u in de bijstand zit en de gemeente voor u een polis heeft afgesloten. Naast het verplichte eigen risico bestaat er ook een vrijwillig eigen risico. Dit komt dus bovenop de € 385,- . Uw zorgpremie gaat dan omlaag maar u moet wel meer betalen als u zorg nodig heeft.

Over precieze vergoedingen van zorg of het eigen risico in uw situatie, raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Stichting Sarya vraagt geen eigen bijdrage.

Niet verschijnen op een afspraak

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dient u minstens 24 uur van tevoren af te zeggen.
Voor het niet op tijd afbellen stuurt Stichting Sarya een factuur van € 95,- per afspraak. Dit geldt ook als u vanwege ziekte niet op de afspraak kunt komen. In specifieke gevallen kan hier een uitzondering op worden gemaakt.

No show beleid

Als u zonder bericht niet op uw afspraak komt dan neemt de behandelaar telefonisch contact met u op. Als de behandelaar u niet kan bereiken, krijgt u per e-mail bericht om binnen 10 dagen te reageren. Indien u niet reageert, tweemaal niet op een afspraak verschijnt of indien u tweemaal binnen 24 uur afbelt, zal de behandeling worden gestopt en wordt uw dossier gesloten.

Scroll naar boven