Visie

Stichting Sarya gelooft in een multidisciplinaire aanpak en is ervan overtuigd dat een kwalitatief goed netwerk van professionals een belangrijke factor is voor het aanbieden en verlenen van doelmatige GGZ behandelingen.

Elk individu heeft recht op de juiste GGZ behandeling, ongeacht zijn/haar geloof, overtuiging, ras, seksuele geaardheid en etniciteit.  Waar voorheen de behandeling van psychiatrische symptomen als enige doel fungeerde is nu en in de toekomst het individuele herstel van de patiënt van belang.

Wij werken aan psychische gezondheid waarbij de patiënt in staat is om te kunnen gaan met zijn/haar eigen mogelijkheden, gedachten, emoties en omgeving. Dit proces optimaliseert de regie over het eigen bestaan en zorgt uiteindelijk voor maatschappelijke participatie en re-integratie; autonomie en zelfregie van patiënten en hun naasten.

Scroll naar boven